خدمات شبکه خدمات شبکه

Active Directory سرویس و قابلیتی بر روی سیستم های ویندوزی شرکت مایکروسافت است که امکان ذخیره سازی کلیه Object های شبکه نظیر کاربران ، قوانین و سیاست ها و... را به مدیران شبکه و همچنین کاربران آن می دهد Active Directory از یک ساختار ذخیره سازی منظم مبتنی بر منطق و حفظ خاصیت وراثت دایرکتوری ها استفاده می کند. به بیان ساده تر  Active Directory سرویسی است برای کنترل و مدیریت هر آنچه که در شبکه کامپیوتری شما اتفاق می افتد.

این سرویس به تنظیمات شبکه ما سرعت ، دقت و نظم می بخشد و بستری را ایجاد می کند تا شبکه کامپیوتری خود را مدیریت کنیم. کلیه منابع به اشتراک گذاری مانند فولدرها ، پرینتر ، سرویس های مختلف ، Volume ها ، حساب کاربران شبکه و کامپیوترهای مختلف همگی  Objectهایی هستند که توسط Active Directory مدیریت می شوند. امنیت امری است آمیخته با Active Directory و با Authentication برای دسترسی به یک منبع شروع شده و با تنظیم کنترل دسترسی به فولدرهای مختلف اثر خود را در شبکه نشان می دهد. تنها با یک login به سیستم این امکان برای مدیر شبکه فراهم می شود تا دسترسی کاربران به منابع مختلف سرور و شبکه را در اختیار گرفته و آن ها را مدیریت کند. همچنین مدیر شبکه می تواند با تعریف سیاست های مختلف و اختصاص آن ها به Object های مختلف بخشی از نگرانی ها و سیاست های سازمان را در قالب آن ها به شبکه تحمیل نماید.