خدمات شبکه خدمات شبکه

امروزه حصول اطمینان از صحت و سرعت عملکرد سرورها، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای کارشناسان و مدیران شبکه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همچنین ارتقا و اضافه کردن سرویس های بیشتر در شبکه به این موضوع بستگی دارد. کی از مهترین سرورهایی که در شبکه در دیتا سنتر و اتاق سرورهای که در شبکه ها قرار میدهند سرورهای نظارت و مانیتورینگ شبکه است که این سرور ها بنا به نیاز مدیران می توانند هر یک از موارد زیر را نظارت و مانیتورینگ نمایند این قسمت ها تمام اجزای تشکیل دهنده شبک می باشند که برای نظازت بر هذ کدام راهکار های جداگانه ای وجود دارد:

 • مانیتورینگ منابع سخت افزاری
 • مانیتورینگ سرویس ها
 • مانیتورینگ پروسه ها
 • مانیتورینگ لاگ سرورها
 • مانیتورینگ وبسایت ها 

راهکارهای مانیتورینگ مختصرا به این شرح است:

 • جلوگیری از بروز بحران
 • افزایش کارائی سرویس دهی
 • افزایش مدت زمان سرویس دهی بدون وقفه
 • جلوگیری از قطعی
 • کمک به رفع خطاها
 • عدم نیاز به نیروهای متخصص برای تشخیص خطاها
 • نگارش نقشه شبکه و رول های سرویس دهنده ها
 • گزارش گیری های متنوع
 • تاریخچه سرویس دهی سرویس دهنده ها